Deca sa posebnim potrebama

Kada je reč o animaciji dece s posebnim potrebama, aktivnosti se posebno planiraju i prilagođavaju. U saradnji sa ustanovama i udruženjima koji se bave ovom grupacijom, do sada smo deci s posebnim potrebama poklonili: – Društvo za pomoć MNRO Novi Beograd – manifestacija «I ja sam dete s ove planete» 2007. – OŠ» Boško Buha» i Udruženje za pomoć mentalno obolelim osobama opštine Stari grad – Kviz za decu sa posebnim potrebama »NIKOLA TESLA« 2006. god. – OŠ» Boško Buha» – Kviz za decu sa posebnim potrebama »Kviz bez granica«, 2006. i 2007. god. – Rotary club-a, VK “Crvena zvezda” i Fakultet za fizičku kulturu – Aktivnosti za decu sa posebnim potrebama – “Active day 2006.” god. – Udruženja za pomoć MNRO opštine Stari grad – »Dan planete«, 2006., 2007. – NGO “Veliki-mali ljudi” – “Velike – male igre bez granica” 2005., 2006., 2007. – “SANKE DEDA MRAZA” – u Beogradu i Subotici u organizacoji NGO “Veliki-mali ljudi” – 2005. – Novogodišnji program za decu u izbegličkim kampovima – 2005. i 2006. – OŠ “Boško Buha – petak-izuzetak, festival lutkarskih predstava 2005. – Institut za govornu patologiju i psihofiziološke poremećaje, 2005. – Novogodišnji programi u OŠ “Stefan Dečanski” – Udruženje za pomoć deci sa Down sindromom.