Rođendani za uzrast od 1–7 godina

Animacija dece uzrasta od 1-7 godina predstavlja posebno osmišljen program baziran na aktivnostima koje prate kako interesovanja tako i psiho-motoričke mogućnosti dece određenog uzrasta. Program je interaktivan i predstavlja jednu vrstu »edukativne zabave«. Koristeći dečija znanja u određenom uzrastu, igramo se bojama, oblicima, brojevima, imenima, raznim pojmovima, poznavanjem životinja i biljaka, oživljavanjem bajki, dečijih pesama i sl. Uz mnogo lepe pažljivo odabrane muzike, atraktivnih uglavnom ručno pravljenih rekvizita i jednostavnih muzičkih zadataka negujemo i razne vrste kretanja, osećaj za ritam, koordinaciju pokreta. Sadržaji su pažljivo odabrani, a imaju za cilj pre svega dobru zabavu svih prisutnih ali i isticanje nekih važnih stvari u životu kao što je drugarstvo, zajedništvo, kolektivni duh i sl. Naš program traje dva sata, izvode ga dva animatora i odvija se u dva dela. Prvi deo programa traje oko 45 minuta, nakon čega sledi kraći predah tokom koga se deca obično posluže ili osveže. Drugi deo programa uglavnom počinje kraćom lutkarskom predstavom i traje do isteka drugog sata, kada na red dolazi spektakl oko rođendanske torte. Sav potreban materijal za izvođenje programa (rekviziti, muzički uređaj, CD-i i sl.) obezbeđuje ČIGRA.